Játrová zavářka

Kód zboží: 495100 / 25008

Obsah vepřových jater: min. 55 %
Obsah tuku: max. 35 %
Obsah soli: max. 3 %

Baleno do plastového obalu
Výrobek v nejedlém střevě
Skladování: +1°C až +4 °C

POPTÁVKA

Napište nám svoji poptávku