O firměadmin

Maso Jičín s.r.o.

maso_jicin_sidlo Firma Maso Jičín s.r.o. byla založena v roce 1993. Samotná firma je kompatibilním provozem, počínaje majiteli firmy, jež jsou výrobci jatečných prasat a skotu, přes vlastní porážku, bourárnu, masnou výrobu, až po síť vlastních podnikových prodejen.

V současné době se Maso Jičín řadí svojí velikostí a svým obratem mezi středně velké masozpracující závody s výrobou výsekového masa, tepelně opracovaných masných výrobků a polotovarů.

Naše firma se úzce specializuje na výrobu specialit, šunkových výrobků a uzených mas. Hlavním cílem firmy je spokojenost našich zákazníků.

Maso Jičín s.r.o. nabízí dodávky českého vepřového a hovězího masa s detailním značením původu a dodávky regionálních výrobků uzeniny včetně vařených specialit.

Projekt má za cíl navrátit důvěru spotřebitelů v oblasti informovanosti o původu vepřového masa. Podobným způsobem, jako se nyní značí hovězí maso, by se spotřebitel vepřového masa měl dozvědět, odkud zvíře pocházelo, kde bylo poraženo, čím bylo krmeno a ze které stáje bylo vyskladněno.
Současní vlastníci Maso Jičín jsou schopni dodávat takové množství prasat na porážku, které umožňují maximálně naplnit porážkovou kapacitu jatek s cílem naplnění projektu České maso od českých chovatelů z Maso Jičín s.r.o.

Cesta, kterou firma směřuje, vede k návratu důvěry zákazníků v české vepřové maso.

Z tohoto pohledu není žádný problém informovat spotřebitele o původu masa, neboť lze jednoduše vysledovat původ vepřového masa (každý den probíhá porážka od jednoho dodavatele z konkrétní farmy).
Čeští spotřebitelé po sérii afér v předchozích letech se stále více zajímají o původ potravin, které nakupují. Naším cílem je dosažení maximální informovanosti o původu dodávaného vepřového masa našim odběratelům pod hlavičkou České maso z českých chovů z Maso Jičín s. r. o.
Tento projekt bychom rádi realizovali společně s Vaší firmou, která má významné postavení na českém trhu v oblasti prodeje potravin.